Kodėl įpratęs dievas nepadės man numesti svorio. Biblijos teminė rodyklė

Kaip pradėti gyventi sveikiau? Tau padės šios 2 technikos…

Ko stebitės tuo ir ko taip žiūrite į mudu, tarsi mes savo jėga ar savo šventumu būtume padarę, kad šis vaikščiotų?!

kodėl įpratęs dievas nepadės man numesti svorio

Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje,-taip ir jūs, jei nepasiliksite manyje. Kas pasilieka manyje ir Aš jame, tas duoda daug vaisių; nes be manęs jūs negalite nieko nuveikti.

kodėl įpratęs dievas nepadės man numesti svorio

Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį, ir jos sudegs. Pasilikite mano meilėje!

Priaugti svorio sunkiau, nei jo atsikratyti

Jus Aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką iš savo Tėvo girdėjau. Kadangi jūs-ne pasaulio, bet Aš jus iš pasaulio išskyriau, todėl jis jūsų nekenčia.

O dabar jie neturi kuo pateisinti kodėl įpratęs dievas nepadės man numesti svorio nuodėmės. O dabar jie matė, ir nekenčia ir manęs, ir mano Tėvo. Jis šaukia savąsias avis vardais ir jas išveda.

Saulius buvo išvaręs iš šalies mirusiųjų dvasių iššaukėjus ir burtininkus. Saulius sušaukė visą Izraelį, jie pasistatė stovyklą Gilbojoje. Kodėl statai spąstus mano gyvybei, kad mane pražudytum?

Jei kas įeis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis ir ganyklą sau ras. Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą,-kad apsčiai jo turėtų. Geras ganytojas už avis guldo savo gyvybę. Kodėl Jo klausote? Argi gali demonas atverti neregiui akis?! Buvo žiema. Jeigu esi Kristus, pasakyk mums atvirai! Darbai, kuriuos darau savo Tėvo vardu, liudija apie mane.

Už kurį gi darbą užmėtysite mane akmenimis?

Laima Tamulytė-Stončė: „Neinu iš proto dėl kiekvieno priaugto gramo“

Bet jūs norite mane nužudyti, nes mano žodžiui nėra jumyse vietos. Šitaip Abraomas nedarė! Aš ne pats nuo savęs atėjau, bet Jis mane siuntė. Todėl, kad negalite mano žodžių klausyti. Jis nuo pat pradžios buvo žmogžudys ir nesilaikė tiesos, nes jame nėra tiesos.

Kalbėdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas. Jeigu tad tiesą sakau, kodėl netikite manimi?

Kaip skaičiuoti kalorijas. Kaip numesti svorio? Kaip priaugti svorio?

Aš gerbiu savo Tėvą, o jūs negerbiate manęs. Pranašai irgi mirė. Kuo Tu dediesi?

Kaip pradėti gyventi sveikiau? Tau padės šios 2 technikos…

Jei sakyčiau, kad Jo nepažįstu, būčiau toks kaip jūs-melagis. Bet Aš Jį pažįstu ir laikausi Jo žodžio. Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš.

Argi nepažįstame Jo tėvo ir motinos? Todėl, kas išgirdo iš Tėvo ir pasimokė, ateina pas mane. Kas valgo šitos duonos-gyvens per amžius.

Žodžiai, kuriuos jums kalbu, yra dvasia ir gyvenimas.

Jėzus iš pat pradžių žinojo, kas netiki ir kas Jį išduos. Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius.

kodėl įpratęs dievas nepadės man numesti svorio

Šis, vienas iš dvylikos, turėjo Jį išduoti. Kas, vandeniui pajudėjus, pirmas įlipdavo į tvenkinį, pagydavo, kad ir kokia liga sirgdavo. O toji diena buvo sabatas. Daugiau nebenusidėk, kad neatsitiktų tau kas blogesnio! Ir Jam parodys dalykų, dar didesnių už šituos, kad jūs stebėsitės.

Kas negerbia Sūnaus, tas negerbia Jį siuntusio Tėvo.

Biblijos teminė rodyklė

Bet jūs niekad nesate girdėję Jo balso, nei regėję Jo pavidalo, 38 ir neturite Jo žodžio, jumyse pasiliekančio, nes netikite Tuo, kurį Jis siuntė. Jei kitas ateitų savo vardu, tą jūs priimtumėte. Jūsų kaltintojas yra Mozė, į kurį esate savo viltis sudėję.

kodėl įpratęs dievas nepadės man numesti svorio

Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Anksti rytą jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo 23 ir nerado Jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo regėjusios angelus, kurie sakę Jį esant gyvą.

Galbūt jus domina