Svorio kritimas niagara patenka

Grynas acai uogas, skirtas svorio netekimui

Posts navigation

Tą patį akcentuoja ir prodiuseris bei publicistas Peteris Pomerantsevas, kuris, kalbėdamas apie šiandienę Rusiją akcentuoja, kad tai yra valstybė simuliakras su dirbtiniu parlamentu, suklastotomis nevyriausybinėmis organizacijomis, netikra, režimo sankcionuota opozicija, kur visi suvokia gyveną melo pasaulyje, tačiau sąmoningai žaidžia pagal primestas taisykles.

Pomerantsevas akcentuoja, ff svorio metimas Rusija yra globalizacijos eros avangardas, kraštutinė modernybės versija, o ne jos radikalus antipodas.

Visa tai reiškia, kad tokia simuliakrinė postmoderni diktatūra yra grėsmė ir mums patiems, ne tik Rusijai. Tad pažinti šią sistemą yra būtina prieš išradinėjant priešnuodžius nuo jos apsisaugoti. Kaip pokalbyje su filosofu Tomaszu Stawiszynskiu teigė P.

Buenos Airės ir Argentinos miestai

Pomerantsevas, vėlyvasis komunizmas buvo tarsi performansas, kuriame visi apsimetinėjo tikį oficialia ideologija. Pomerantsevas akcentuodamas, kad nuo aštuntojo dešimtmečio iki pat šių laikų Rusijos istoriją galima suvokti kaip tęstinumą, kurio metu tebuvo keičiamos kaukės, tačiau ne esmė.

Taip, nebėra linijinio istorijos suvokimo, kad keliaujame į kokį nors šviesų raudoną rytojų, tačiau niekur nedingsta suvokimas, kad pilietis yra ne ką daugiau kaip tik aktorius, kuriam režimo pavedimu yra numatyta atlikti tam tikrą privalomą vaidmenį. Dvi propagandos funkcijos P.

NUMEČIAU 15KG PER SAVAITĘ!?/VLOGMAS #2- Ieva

Pomerantsevas akcentuoja, kad propaganda gali veikti dvejopai. Viena vertus, ja gali būti siekiama indoktrinuoti, kad žmonės priimtų tam tikrus įsitikinimus. Kita vertus, ja galima tiesiog pasiųsti tam tikrą signalą, kad žmonės, nors ir atskiriantys tiesą nuo melo, yra priversti atitinkamai prisitaikyti ir elgtis, nes žino, kad režimas turi visą represinį aparatą nepaklusniesiems bausti ir adaptuoti.

svorio kritimas niagara patenka

Manding, antroji propagandos rūšis yra labiausiai žeminanti, iš pavaldinių atimanti bet kokią savigarbą. Taip, galbūt tau už tai ir gerai atlygina, tačiau vis tiek esi tik marionetė svetimose rankose. Havelas akcentavo, kad mums svorio metimas visuomenėje, kur visi žaidžia tikėjimo žaidimą, priespauda dažnai kyla ne tik iš paties režimo, tačiau ir iš pačių kolaborantų, kurie su dideliu įniršiu, pykčiu reaguoja į kiekvieną geriausi ekologiški svorio metimo gėrimai, atsisakantį absurdiško vaidinimo.

Juk tokie nepaklusnieji apnuogina visų žaidžiančiųjų veidmainiškumą, moralinį puvimą, parodo šio purvino žaidimo esmę. Galų gale, kol žaidžia visi, tol gali teisintis, kad visi esame aukos, tačiau, atsiradus pasipriešinimo pavyzdžiui, jau nebegali sakyti, kad, deja, kad yra neįmanoma kažką padaryti.

Kalbant apie šiandienę Rusijos propagandą, anot P. Pomerantsevo, yra svarbu suvokti, kad visiškai nėra svarbu, ar žmonės iš tikrų tiki, kad Ukrainoje perversmą įvykdė fašistai, ar Maidane šaudė snaiperiai iš Baltijos valstybių.

Lygiai taip pat visiškai nėra svarbu, ar Vladimiras Putinas yra religinis konservatorius, ar jis klausosi Aleksandro Dugino patarimų. Svarbu, kad režimas turi galią per propagandą pasiųsti tam tikrus signalus, prie kurių žmonės yra verčiami prisitaikyti, jei nori išlaikyti savo poziciją visuomenėje. Tai yra totalus piliečių pažeminimas, o žinome, kad aukos aukoms dažnai būna netgi žiauresnės netgi budeliui.

Būtent sekushi lieknėjimo kava padeda suvokti ir tai, kodėl patys žeminamieji dažnai įnirtingai atkartoja skleidžiamą propagandą svorio kritimas niagara patenka puldinėja ją demaskuojančius negalėdami susitaikyti su tuo, kad kažkas dar turi valios ir narsos priešintis, kad kažkas dar gali vadovautis ne tik prisitaikymo ir asmeninės naudos išskaičiavimo mechanizmu, tačiau ir moralinėmis maksimomis.

Bernardinai.lt

Svarbiausią vaidmenį renčiant šios postmodernios diktatūros pamatus atlieka žiniasklaida. Pomerantsevas pažymi, kad ne veltui V. Putinas, atėjęs į valdžią metais, pirmiausia griebėsi ne saugumo institucijų, energetikos sektoriaus, kariuomenės ar kitų institucijų, o būtent žiniasklaidos užvaldymo. Postmodernizmo kvapas yra cinizmo kvapas, o geriausiai čia jaučiasi tokie cinikai kaip V. Nėra tiesos, nėra jokių pamatinių vertybių, yra tik galia, tik kontrolė.

Politika jau seniai nebesivadovauja Apšvietos epochos idealu, skatinančiu racionalų klausimų apsvarstymą, o veikiau, anot P. Pomerantsevo, vadovaujasi mitologiniu mąstymu ir sąmokslo teorijomis. Politika yra tapusi žiniasklaidos įkaite ir lieka vis mažiau laiko rimtam debatui apie idėjas ir strategijas.

Be to, dera kalbėti jau ne apie tai, kad žiniasklaida atspindi ir analizuoja politiką, o veikiau apie tai, kad ji, o tiksliau tie, kas ją kontroliuoja, kuria politiką nuo A iki Z — svarbiausius klausimus, draugus ir priešus, aukas ir budelius.

Posts navigation

Pomerantsevo papildymas P. Pomerantsevas kalbėjo apie dvi pagrindines propagandos funkcijas,o politikos analitikas Andrew Wilsonas jį papildo sakydamas, kad šiandien egzistuoja mažiausiai keturios skirtingos Rusijos propagandos strategijos. Pirmoji yra nukreipta daugiausia į Vakarų Europą.

svorio kritimas niagara patenka

Tai yra propaganda kaip sutrikdymas. Šia propaganda nėra siekiama įtikinti, atversti. Ja siekiama tiesiog supainioti, pakirsti tikėjimą, kad apskritai yra įmanoma rasti teisingą atsakymą, tiesą. Propagandos taikinį siekiama palikti plūduriuoti moraliniame ir faktiniame reliatyvume. Idealiausiu atveju norima, kad tikslinė auditorija netikėtų niekuo manydama, kad apskritai visi be išimties meluoja ir visi jie, Kremlius, Vašingtonas, Berlynas ir t. Antroji strategija, kaip byloja A.

Wilsonas, yra paskatinimas. Kitaip tariant, ypač užsienio valstybėse, ypač Vakaruose, yra ieškoma norinčiųjų tapti Kremliaus Trojos arkliais, kurie būtų pasiryžę iš vidaus demontuoti ir diskredituoti liberaliosios demokratijos institucijas ir vertybes.

Šiuo atveju Kremlius yra pasirengęs remti bet ką — radikalius nacionalistus, anarchistus, žaliuosius, antiglobalistus ir t.

Argentinos gamta – nuo tropikų iki ledynų

Trečioji strategija yra daugumos mobilizavimas šalies viduje. Tad propaganda šiuo atveju tarnauja tam, kad užtikrintų vieningą šiaip jau atskirų politinės sistemos dalių veikimą. Būtent ši propaganda yra arčiausiai V. Havelo aprašyto prekeivio, kuris savo krautuvėje išsikabina minėtą propagandinį komunistinį plakatą taip indikuodamas savo lojalumą.

svorio kritimas niagara patenka

Lygiai taip pat šiuo atveju lojalumą užsitikrina ir Kremlius. Daugumos mobilizacijai jis dažnai pasirenka išorės priešus — tikrus svorio kritimas niagara patenka tariamus — taip kurdamas apsuptos tvirtovės mentalitetą, kur reikia vienytis ne dėl kažko pozityvaus, o dėl to, kad tiesiog atsiranda kažkas, ko galima bendrai  nekęsti, bijoti.

Galiausiai ketvirtoji propagandos strategija remiasi siekiu kurti tai, ką A. Wilsonas vadina alternatyviomis realybėmis. Vakaruose Kremlius tėra pajėgus paremti vieną ar kitą veikėją, svorio kritimas niagara patenka jo naudai ar bent tos valstybės ar apskritai Vakarų nenaudai, tuo tarpu buvusiame Rytų bloke Maskva vis dar yra pajėgi kurti savo veikėjus — pradedant politikais, politinėmis partijomis ir baigiant žiniasklaida, nevyriausybinėmis organizacijomis ar net bažnyčia.

Visos šios organizacijos veikdamos išvien siekia konstruoti paralelinę tikrovę, kurioje paskandintų mažesnę ar didesnę dalį tos valstybės gyventojų.

Pažinti šias propagandos strategijas yra pravartu dėl kelių priežasčių. Viena vertus, kad, kaip ir minėjo P. Pomerantsevas, nediskutuotume apie dalykus, kurie apskritai nėra svarbūs, ir jėgas nukreiptume tikslingai. Kita vertus, todėl, kad mes jau dabar esame Rusijos propagandinio karo erdvė, o šiame kare akcentuojama tai, kad galutinę pergalę lemia ne tiek ginklai, kiek moralinis priešo sugniuždymas, svorio kritimas niagara patenka.

Tad veiksminga gynyba prieš Kremliaus propagandą yra esminė mūsų nacionalinio saugumo dedamoji. Galiausiai šios pamokos yra pravarčios ir siekiant apsisaugoti nuo įvairių V. Putino pamėgdžiotojų, galinčių iškilti šalies viduje.

Galbūt jus domina